5 jaar Astma MDO

Uitnodiging en programma

Geachte collega,

We zijn trots u de definitieve uitnodiging voor het jubileumsymposium voor te leggen. Sinds 5 jaar hebben de longartsen uit de regio Noord-Holland-Flevoland maandelijks overleg over patiënten casuïstiek om van elkaar te leren en de astmazorg te verbeteren. Dat gaan we vieren. Daarnaast gaan we kijken of deze samenwerking uitgebreid kan worden en waar in de regio behoefte aan is. Middels de enquête hebben we e.e.a. geïnventariseerd en gebaseerd op die uitkomsten is onderstaand programma voor u samengesteld.

De Keynote spreker, dr. Brian Lipworth, Professor of Allergy and Pulmonology at University of Dundee, neem ons mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandeling van ernstig astma. Wat is er nu en wat kunnen we verwachten in de (nabije) toekomst.

In de enquête was veel vraag naar meer informatie over Bronchiale Thermoplastiek, Peter Bonta en Pieta Wijsman zullen hierover een presentatie verzorgen. Hoe nu verder met het MDO, wat gaat er goed en hoe kan het beter, dat bespreken we in de patient journey en daarna aan de hand van ‘opdrachten’ na de pauze.


Het programma ziet er dan ook zo uit:

15.00 uur   Ontvangst
15.30 uur   Opening
15.40 uur   Keynote spreker, Prof.dr. Brian Lipworth

16.25 uur   Pauze

16.40 uur   Bronchiale Thermoplastiek
17.00 uur   Patient journey

18.00 uur   Pauze

19.00 uur   Groepjes uiteen met opdracht
19.30 uur   Terugkoppeling vanuit de groepjes
20.00 uur   Casuïstiek in vorm MDO
20.30 uur   Wrap up en afsluiting

21.00 uur   Einde